BIP - XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi > Menu Przedmiotowe > Struktura własnościowa i majątek > Majątek

 

Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga - Południa m.st. Warszawy.

Struktura własnościowa i majątek

1. XCIX LO prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
2. XCIX LO dysponuje nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy:
3. XCIX LO nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.

Nazwa obiektu - Budynek XCIX LO

Właściciel obiektu: Miasto Stołeczne Warszawa

Powierzchnia nieruchomości gruntowej 11681 m2

Powierzchnia użytkowa     3670 m2

Ilość kondygnacji nadziemnych 2

Ilość kondygnacji podziemnych 1

Hala sportowa 1

 

Stan majątku szkoły na dzień 31.12.2015r.
budynek                                   659.745 
boisko                                        52.844
środki trwałe                             821.337
licencje                                       82.382
księgozbiór                                105.495
wyposażenie                              972.987

 
 
Wprowadził BZMW/bip.hkasperek 14-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.jsliwa 07-02-2020
Zatwierdzający bzmw/ext.jsliwa 07-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-02-2020
Liczba odwiedzin: 2438