Kanał Wyżej
Majątek

Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga - Południa m.st. Warszawy.
Struktura własnościowa i majątek
1. XCIX LO prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.
2. XCIX LO dysponuje nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy:
3. XCIX LO nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.


Nazwa obiektu - Budynek XCIX LO
Właściciel obiektu: Miasto Stołeczne Warszawa
Powierzchnia nieruchomości gruntowej 11681 m2
Powierzchnia użytkowa     3670 m2
Ilość kondygnacji nadziemnych 2
Ilość kondygnacji podziemnych 1
Hala sportowa 1
 
Stan majątku szkoły na dzień 31.12.2015r.
budynek                                   659.745 
boisko                                        52.844
środki trwałe                             821.337
licencje                                       82.382
księgozbiór                                105.495
wyposażenie                              972.987Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Majątek

Wersja standardowa